Background image shield
Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Veiligophalen.nl.
Door het gebruik van de website, downloads en app accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Veilig Ophalen BV doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers en derden nemen op basis van informatie op de websites zijn geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker of derden. Veilig Ophalen BV kan niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken werken. Veilig Ophalen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de gegevens op de websites en tools kunnen geen rechten ontleend worden.

Geen advies
De of via deze internet aangeboden informatie is bedoeld voor algemene doeleinden en mag niet worden gebruikt als vervanging voor advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Rechten
Veilig Ophalen BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de sites staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, tools, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Het is niet toegestaan om iets van de sites overnemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veilig Ophalen BV.

Wijzingen
Veilig Ophalen BV mag de informatie op de websites, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Links
De websites kunnen links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Voor inhoud en uitstraling van deze websites kan Veilig Ophalen BV geen verantwoordelijkheid dragen.

Nu te downloaden! De Veilig Ophalen app voor Android of iPhone.